el-GRen-US
X

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΑΙΓΑΙΟΝ είναι ένα κορυφαίας ποιότητας άχρωμο στιλπνό βερνίκι ιδανικό για διακόσμηση και προστασία ξύλινων σκαφών αλλά και κάθε εξωτερικής ξυλοκατασκευής όπως κουφώματα, κάγκελ, κουπαστές, ξύλινα λυόμενα σπίτια.

  • Η ειδική του σύνθεση το καθιστά εξαιρετικής αντοχής σε θαλάσσιο και παραθαλάσσιο περιβάλλον προστατεύοντας τις επιφάνειες από νερό, άλατα, υγρασία, UV ηλιακή ακτινοβολία και αναδεικνύει την φυσική ομορφιά του ξύλου για πολλά χρόνια.

  • Χρησιμοποιείται για διακόσμηση και προστασία ορυκτών στοιχείων όπως πέτρες πλάκες Καρύστου κ.α.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος:
Διαφανές βερνίκι βάσης συνδυασμού ειδικών συνθετικών ρητινών και ξηραινόμενων ελαίων.
Εφαρμογή:
Ρολό, πιστόλι, πινέλο.
Αραίωση:
Έτοιμο προς χρήση.
Στέγνωμα:
Στην αφή 4-5 ώρες ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου και τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.
Επαναβαφή:
16 ώρες για κανονικές συνθήκες.

 

Καλυπτική ικανότητα
Σκληρά ξύλα:
9-11 μ3/lt
Μαλακά ξύλα:
7-9 μ3/lt
Ειδικό βάρος:
0,91 ± 0,03 gr/cm3.
Aποθήκευση:
Το δοχείο πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους. Αν ανοιχθεί πρέπει να κλεισθεί ερμητικά έως ότου χρησιμοποιηθεί ξανά. Ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Το προϊόν ανήκει στην κατηγορία ε/δ «βερνίκια και συντηρητικά εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης» με όριο ΠΟΕ (2010) 400gr/lt έτοιμο προς χρήση. Μέγιστη περιεκτικότητα του προϊόντος 398 gr/lt.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Α. ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Καθαρίζουμε επιμελώς την επιφάνεια από σκόνες , λάδια και άλλα ξένα υλικά με διαλυτικό.

Αν υπάρχουν παλαιά βερνίκια ή βερνικοχρώματα τρίβουμε με γυαλόχαρτο Νο 400 και αν χρειαστεί χρησιμοποιούμε κατάλληλο χημικό για την απομάκρυνσή τους.
Στην στεγνή και καθαρή επιφάνεια εφαρμόζουμε μια επίστρωση "SINTIROON" χωρίς αραίωση.
Μετά 5-6 ώρες εφαρμόζουμε μια επίστρωση "ΑΙΓΑΙΟΝ".
Μετά από 16 ώρες εφαρμόζουμε τη δεύτερη επίστρωση

Β. ΟΡΥΚΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΠΕΤΡΕΣ-ΠΛΑΚΕΣ)

Αφού καθαρίσουμε την επιφάνεια ως ανωτέρω εφαρμόζουμε μια επίστρωση ¨ΑΙΓΑΙΟΝ¨ Αν επιθυμούμε πιο έντονη ανάδειξη του υλικού και υψηλότερη στιλπνότητα μετά 16 ώρες εφαρμόζουμε μια δεύτερη επίστρωση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά την χρήση καθαρίζουμε τα εργαλεία βαφής με διαλυτικό DIALYSIS της "STAR" ή W.SPIRIT


 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εύφλεκτο παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο ·μακριά από παιδιά μην εισπνέετε τους ατμούς και εκνεφώματα αποφύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι, μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα · χρήση σε καλά αεριζόμενους χώρους. Mην αδειάζετε το υπόλειμμα του δοχείου στην αποχεύτεση η διάθεση του απορριπτόμενου υλικού να γίνεται σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία.

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση

Μην εκθέτετε το υλικό στην παγωνιά

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες μικρότερες των 10º C και υγρασία άνω των 60%

Τα ανωτέρω βασίζονται στην πολυετή γνώση και εμπειρία μας . Παρ´ όλα αυτά ο τελικός χρήστης οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες εφαρμογής και να χρησιμοποιεί το προϊόν μόνο για τις προτεινόμενες εφαρμογές.